Omaha Hold’em er en variant av poker som kan minne endel om Texas Hold’em. I dette spillet utdeles fire kort til hver spiller, og disse må kombineres med de fem felles kortene på bordet for å skape den beste hånden. Vi skal her se litt nærmere på Omaha Hold’em regler og strategiske tilnærminger av spillet.

Omaha Hold’em skiller seg fra Texas Hold’em ved at spillerne i førstnevnte er nødt å benytte nøyaktig tre av de felles kortene, og dermed også nøyaktig to av de kortene de har på hånden. Det er viktig å kunne regler og strategi for Omaha Hold’em før du spiller. Poker på nett har aldri vært mer spennende!

Strategi i Omaha Hold’em

En Omaha Hold’em strategi er å overse essene, for det viktigste for å oppnå en god hånd i Omaha Hold’em (med begrenset pott) er koblingen mellom kortene. Sørg for at de fire kortene «samarbeider» – det er langt smartere å ha en hånd med 9h-8h-7c-6c, der kortene nærmest hjelper hverandre, enn en hånd med Ac-Kc-5h-6h.

Ha sterke par for hånd, slik at du kan treffe enda bedre kort på bordet. Den beste hånden sies å være A-A-K-K, i to ulike farger ettersom spilleren da har de to største parene, og samtidig sjansen til å få en flush eller straight. Mye ligner på Texas Hold’em sine strategier, men det er altså visse forskjeller.

De beste hendene

Det er ingen enkel definisjon på hva slags hånd som er best å starte med i Omaha Hold’em, og dette er fordi spillet i stor grad avhenger av hånden til motstanderen. Det kan imidlertid påpekes at en «double suited» hånd er styrkende. Dette er som beskrevet over, en hånd med to kort av to ulike sorter.

Eksempelvis kan vi si at en sterk hånd er Ad-Ac-Jd-10c. Denne hånden gir mange muligheter for top straight og flush, samtidig som hånden holder høyeste mulige par. En hånd tilsvarende 6h-7s-8h-9s vil imidlertid fortsatt ha over 42 % sjanse for å slå en slik hånd. Dette gjør Omaha Hold’em til et mindre forutsigbart kortspill enn f.eks. Texas Hold’em.

Spillets regler

Foruten de nevnte reglene om fem felleskort, og at spillerne kan bruke to – og kun to – av kortene vedkommende har for hånd, finnes det også diverse andre regler i Omaha Hold’em. Det finnes to til fem spillere rundt bordet, og spilleren kan vinne sjetongene i potten på to ulike måter, og disse skal vi se nærmere på nå.

Den ene måten er at alle de andre spillerne kaster kortene sine, noe som medfører at du er eneste spiller igjen i potten. Den andre måten er ved å ha den beste hånden ved «showdown», eller spillets slutt. Vi har sett på hva som utgjør en god hånd, men mulighetene er mange, og alt avhenger av motstanderens hånd.

Innsats

Etter at kortene er utdelt, og alle spillerne har fire kort hver, starter første innsatsrunde – også kjent som «pre-flop». Denne innsatsrunden varer inntil to krav er oppfylt: At alle deltakerne har hatt mulighet til å gi innsats, og at spillere som ikke har kastet kortene sine, har plassert et likt beløp i spillets pott.

Spillet går med klokken

Omaha Hold’em spilles fra spilleren på big-blinds venstre hånd, og videre rundt (med klokken). Enhver spiller har tre alternativer: Å kaste, å syne eller å høyne. Dersom du velger å syne eller høyne, avhenger beløpet alltid av den forrige innsatsen som ble plassert. Big blind er den siste som gjør noe i spillet.